Velkommen til Levanger Soroptimistklubb

Levanger Soroptimistklubb er gjennom Norgesunionen tilsluttet Europaføderasjonen og Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som arbeider for menneskerettigheter for alle og for å bedre kvinners og barns livssituasjon. Soroptimist International har rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter.
Her finner du også invitasjon for å bli medlem i klubben og hvordan kontakte oss.

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima